20-01-2016 - Aktualności - Stypendia 2016, 16-01-2016 - Aktualności - Spotkanie opłatkowe 2016, 03-11-2015 - O Fundacji - Struktura Fundacji, 30-10-2015 - Szkoły Prymasa - aktualizacja, 28-10-2015 - Fotoreportaż  - Złota jesień,  13-09-2015 - Wokół Fundacji -Otwarcie Domu Soli Deo, 21-05-2015 - Wokół Fundacji -III Rajd Pieszy, 12-04-2015 - Aktualności -10-lecie nadania imienia SP Babice,
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©
A.D. 2005-2015
  
Wystawa
przygotowana przez Fundację
w formie 20 plansz przedstawia życie ks. Stefana Wyszyńskiego
plansze kolorowe o wymiarach 70x100 cm posiadają własne stojaki.
Nowość 4 dodatkowe plansze - wizytacje w Zamościu i okolicy.
folder wystawy
Wystawa odwiedziła już m.in.:

•  w Zamościu Kościół Rektoralny Św. Katarzyny, 

•  Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu,

•  w Zamościu podczas Sesji Naukowej "OD ŚLUBÓW KRÓLA JANA
DO ŚLUBÓW JASNOGÓRSKICH " w gmachu dawnej Akademii Zamojskiej,

•  w Wirkowicach Parafię Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa,

•  w Orłowie Parafię Św. Kajetana,

•  w Sitnie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

•  w Komańczy Klasztor Sióstr Nazaretanek,

•  w Żułowie Dom Pomocy Sopłecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki i Współpracowników Świeckich.
.
ZAPRASZAMY
Zapraszamy do podzielenia się matariałami np. fotograficznymi z miejsca pobytu naszej wystawy. Matriały prosimy przesłać na adres Fundacji e-mail: fundacja.dtt@vp.pl lub pocztą na adres: 22-400 Zamość, ul. Akademicka 10
Zapraszamy do wynajęcia wystawy "Wszystko Postawił na Maryję" 24 plansze o życiu ks. Stefana Wyszyńskiego
Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia NEW
Zeskakuj kod QR i będzie łatwiej ...