23-03-2016 - Wokół Fundacji -XI Turniej Halowej Piłki Nożnej , 15-03-2016 - Fotoreportaż  - Wiosna 2016 i ...  , 26-02-2016 - Aktualności - Stypendia 2016, 13-09-201516-01-2016 - Aktualności - Spotkanie opłatkowe 2016, 03-11-2015 - O Fundacji - Struktura Fundacji, 30-10-2015 - Szkoły Prymasa - aktualizacja, 28-10-2015 - Fotoreportaż  - Złota jesień,  13-09-2015 - Wokół Fundacji -Otwarcie Domu Soli Deo, 21-05-2015 - Wokół Fundacji -III Rajd Pieszy, 12-04-2015 - Aktualności -10-lecie nadania imienia SP Babice,
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©
A.D. 2005-2015
  
W Żułowie, gdzie w czasie okupacji hitlerowskiej ukrywał się ksiądz Stefan Wyszyński, 2 września 2015r. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Domu „Soli Deo”. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem Ks. Abpa Stanisława Budzika. Ksiądz Arcybiskup wygłosił również słowo Boże i wraz z innymi osobami, między nimi pani Maria Gmyz - architekt Domu i członek Rady Programowej Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia - dokonał otwarcia Domu.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Fundacji, Ks. Prałat Zdzisław Ciżmiński, były Prezydent Zgromadzenia Fundatorów Fundacji i przewodnicząca Rady Programowej Fundacji pani Maria Besztak. Pani Maria odczytała słowo od Fundacji a Ksiądz Prałat wręczył piękny album dotyczący życia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Droga Życia”
Otwarcie Domu Soli Deo w Żułowie
Więcej informacji na stronie sióstr "Dom Nadziei"
Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia NEW
Zeskakuj kod QR i będzie łatwiej ...