05-12-2014 - Wokół Fundacji - Wystawa "Droga życia Prymasa..", 13-11-2014 - Aktualności -Stypendia 2015, 07-11-2014 - Fotoreportaż -Błogosławieni i Święci w Zamościu, 25-10-2014 - Aktualności - Śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego, 10-10-2014 - Aktualności - Spotkanie Szkół 2014, 03-08-2014 - Fotoreportaż -IV  Rajd Motocyklowy w Żułowie,
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©
A.D. 2005-2014
  
Czytasz z ...
7 września 1939 r. Sowiecka agresja na Polskę walczącą z Niemcami.
O godz. 3.00 zastępca komisarza spraw zagranicznych Potiomkin odczytał notę sowiecką ambasadorowi RP przy rządzie ZSSR Wacławowi Grzybowskiemu, w której znalazło się uzasadnienie napaści na Polskę: „Państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć, dlatego też i umowy zawarte między ZSRR a Polską utraciły swą moc. (…) Rząd sowiecki nie może nadal pozostawać neutralny w obliczu tego stanu rzeczy. Nie może również zachować się obojętnie w sytuacji, w której bracia Ukraińcy i Białorusini zostali pozostawieni bez obrony na łasce losu”.
Sowiecka agresja  17 września 1939 roku
Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia NEW
Zeskakuj kod QR i będzie łatwiej ...