3rajd_pieszy
 
3rajd_pieszy
     Program Zlotu
Miejsce
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

9.00 - 10.30     Rejestracja uczestników
Przed rozpoczęciem uroczystości film przypominający I Zlot
11.00             Otwarcie Zlotu : wprowadzenie sztandarów, uroczysta inauguracja Zlotu, powitanie przez rektora uczelni
11.30             Wykład inauguracyjny  ks. prof. Andrzej Gałka
11.45             Świadectwo - film reżysera Pawła Woldana
12.00             Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród
Wspólna modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego
12.30 - 13.30  Przerwa, posiłek
13.45 - 14.45  Warsztaty dla uczniów i nauczycieli prowadzone przez profesorów UKSW
15.30             Msza św. przed campusem UKSW
Po Mszy św. przejazd na Krakowskie Przedmieście
17.30             Spotkanie pod pomnikiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, modlitwa, złożenie kwiatów

Zakończenie Zlotu na Krakowskim Przedmieściu
Informacje dotyczące II Zlotu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
............. Zaproszenie .................. II Zlot Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 28 maja 2011 roku
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©