3rajd_pieszy
 
3rajd_pieszy
    22 marca 2011r. w Szkole Podstawowej im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łabuńkach Pierwszych odbył się VI Turniej Halowej Piłki Nożnej szkół  noszących imię Prymasa Wyszyńskiego o Puchar Wójta Gminy Łabunie.
    W uroczystości otwarcia turnieju uczestniczyli między innymi przedstawiciele Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu: Jadwiga Mazur - prezes Zarządu i Jan Cieplechowicz - sekretarz Zarządu.
    Pierwsze miejsce w turnieju w kategorii szkół gimnazjalnych zajęła drużyna z Gimnazjum Nr 4 z Zamościa a w kategorii szkół podstawowych drużyna  ze Szkoły Podstawowej w Żdanowie
.

                                                              G R A T U L U J E M Y  !!!
VI Turniej Halowej Piłki Nożnej  Szkół Noszących Imię Prymasa Wyszyńskiego
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©