3rajd_pieszy
 
3rajd_pieszy
W dniu 17 kwietnia 2005 r. w Sali Duszpasterskiej Kościoła św. Katarzyny w Zamościu odbyło się zorganizowane przez Fundację Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego spotkanie z przedstawicielami szkół noszących imię Prymasa Tysiąclecia.

Wzięli w nim udział dyrektorzy i nauczyciele z 8 szkół Zamojszczyzny:
1. Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Babicach,
2. Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu,
3. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie,
4. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Sługi Bożego księdza prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju,
5. Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnogrodzie
6. Szkoły Podstawowej im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Terebiniu,
7. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sitnie,
8. Gimnazjum Nr 4 w Zamościu, które będzie miało nadane imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego w październiku b.r.
Ze strony Fundacji w spotkaniu uczestniczył Zarząd Fundacji w składzie: ks. Marek Żur, Maria Besztak, Jadwiga Mazur, Prezydent Zgromadzenia Fundatorów ks. Zdzisław Ciżmiński, Przewodniczący Rady Fundacji Jerzy Chróścikowski i współpracujący z Fundacją Pan Leszek Michalski.

Celem spotkania było ustalenie form współpracy Fundacji ze szkołami. Otworzył je ks. Marek Żur modlitwą o beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Przedstawił tło historyczne powstania Fundacji oraz główne jej cele i zadania. Następnie zaproszeni goście dokonali prezentacji szkół, przez które zostali wydelegowani. Z ich relacji wynika, że nazwy szkół powstały z potrzeby posiadania jako wzorca prawdziwego autorytetu moralnego i dążenia do przyjęcia przez młodzież wartości zawartych w nauce ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Wzruszające było świadectwo pana dyrektora gimnazjum z Zamościa. Opowiedział jak leżąc w szpitalu w stanie beznadziejnym, częściowo sparaliżowany, modlił się modlitwą o beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego i o uzdrowienie za Jego pośrednictwem. Obecnie jest w pełni sprawny fizycznie i intelektualnie. Z wdzięczności za uzdrowienie chce uczcić osobę Prymasa Wyszyńskiego doprowadzając do przyjęcia przez szkołę Jego imienia.
Reprezentanci szkół mówili, że korzystają z nauczania ich Patrona w bieżącej pracy z młodzieżą. W celu upowszechnienia Jego nauki organizują konkursy: wiedzy, plastyczne i literackie. Szkoły uczestniczą też w ogólnopolskich konkursach i zawodach organizowanych dla uczczenia Prymasa Tysiąclecia. Część szkół posiada już własny hymn i sztandar, inne są na etapie tworzenia tych symboli. Szkoła Podstawowa w Biłgoraju nawiązała współpracę ze szkołą litewską, która za Patrona obrała sobie Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Po prezentacji szkół Pani Maria Besztak zaproponowała różne formy współpracy i pomocy dla szkół możliwe do zrealizowania ze strony Fundacji:
" pomoc w fundowaniu nagród dla wyróżnionych w konkursach poświęconych Prymasowi Tysiąclecia,
" uczestnictwo przedstawicieli Fundacji w organizowanych przez szkoły uroczystościach z okazji rocznic prymasowskich,
" udostępnianie miejsca na prezentację prac plastycznych w siedzibie Fundacji,
" organizowanie wspólnych pielgrzymek do miejsc związanych z osobą Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz rekolekcji w tych miejscach,
" wspólne audycje w Katolickim Radio Zamość prezentujące dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia oraz bieżące wydarzenia związane z upamiętnianiem Jego osoby,
" organizowanie wspólnych zbiórek publicznych na rzecz Fundacji,
" zaopatrywanie szkół w książki i publikacje dotyczące Stefana Kardynała Wyszyńskiego
" wykonanie połączeń stron internetowych szkół ze stronami internetowymi Fundacji celem usprawnienia wzajemnych kontaktów.
Następnie Pan Leszek Michalski omówił szczegółowo ten ostatni punkt i zobowiązał się do jego realizacji.

Przed zakończeniem spotkania ustalono termin następnego - na dzień 10 czerwca 2005r. Każda ze szkół ma przedstawić wtedy konkretne propozycje możliwe do zrealizowania w przyszłym roku szkolnym. Przedstawiciele szkół zaproponowali, aby Fundacja pełniła rolę koordynującą ich działania.

Optymizmem napawa fakt, że są nauczyciele, którzy w procesie wychowawczym odwołują się do autorytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego i jest młodzież chętna do przyjmowania wartości z jego nauczania. Współpraca Fundacji i szkół z pewnością przyniesie dobre owoce.
                                                                                                                        Maria Besztak
Spotkanie z przedstawicielami szkół  noszących imię Prymasa Tysiąclecia
1 2 3
4 5
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©