3rajd_pieszy
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Biłgoraju.


Termin: 14 czerwca 2018 r. ( czwartek )

Miejsce: Roztocze Środkowe, Równina Biłgorajska

Cele rajdu:
   ·  uczczenie pobytu Stefana Kardynała Wyszyńskiego na Ziemi Lubelskiej,
  · aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,
  · integracja dzieci i młodzieży ze Szkół Prymasowskich naszej diecezji,
  · popularyzacja turystyki pieszej.

Warunki uczestnictwa:
  
W rajdzie biorą udział uczniowie szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej. Wpisowe od uczestnika rajdu wynosi 7 zł. Grupa przyjeżdża pod opieką nauczyciela  ( wychowawcy ).
  
Zgłoszenia liczby uczestników wraz z opiekunami należy dokonać do dnia 12.05.2018 r. pocztą elektroniczną: sp1bilgoraj@op.pl lub pod nr telefonu: 84  6860717.  

  Rajd odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
  Każdego uczestnika obowiązuje dyscyplina rajdowa i wspólna odpowiedzialność za innych uczestników rajdu. Każda grupa z opiekunem powinna posiadać apteczkę.
Trasa rajdu około 12 km
Margole (pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich) – szpital partyzancki 665 – ziemianka por. Konrada
Bartoszewskiego Wira – gajówka Dąbrowa – Górecko Kościelne.
Program rajdu:

900    - start uczestników rajdu Margole – przysiółek Aleksandrowa
900  - 1200– piesza wędrówka przez szlakiem partyzanckim i bezdrożami Puszczy Solskiej i wspólny posiłek turystyczny
12   - 1300- Msza Święta w Sanktuarium św. Stanisława Biskupa
Odpłatność: W ramach wpisowego zapewniamy opiekę przewodnicką, pieróg biłgorajski i kiełbaski.Wszelkich informacji na temat rajdu można uzyskać pod numerami telefonów:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w
Biłgoraju, ul. 3 Maja 3, 23 – 400 Biłgoraj, tel/fax (084) 686 07 17
                                                                                                       ZAPRASZAMY
 
3rajd_pieszy
VI Rajd Pieszy Szkół  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©