3rajd_pieszy
 
3rajd_pieszy
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Biłgoraju.


Termin: 14 czerwca 2016 r. ( wtorek )

Miejsce: Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Nabrożu oraz Gród Posadów

Cele rajdu:
· uczczenie pobytu Stefana Kardynała Wyszyńskiego na Ziemi Lubelskiej,
· aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,
· integracja dzieci i młodzieży ze Szkół Prymasowskich naszej diecezji,
· popularyzacja turystyki pieszej.
Warunki uczestnictwa:
       W rajdzie biorą udział uczniowie szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
z Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Wpisowe od uczestnika rajdu wynosi 12 zł. Grupa przyjeżdża pod opieką nauczyciela  ( wychowawcy ). Zgłoszenia liczby uczestników wraz z opiekunami należy dokonać najpóźniej do dnia 10.06.2016 r. e–mailowo: sp1bilgoraj@op.pl lub pod nr telefonu: 84 686 07 17. Rajd odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. Każdego uczestnika obowiązuje dyscyplina rajdowa i wspólna odpowiedzialność za innych uczestników rajdu. Każda grupa z opiekunem powinna posiadać apteczkę.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
• stosowania się do poleceń i wskazówek wydawanych przez przedstawicieli organizatora rajdu,
• przemieszczania się całą grupą bez oddalania się bez zezwolenia kierownika rajdu,
• zgłoszenia wszelkich niedyspozycji zdrowotnych i skaleczeń do kierownika rajdu,
• przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zachowania ostrożności w miejscach,
w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,
• czas i miejsce odpoczynku wyznacza kierownik rajdu.
Organizatorzy zapewniają:

• kiełbaski i chleb,
• zimne napoje,
• drożdżówki,
• wykwalifikowanych przewodników turystyki pieszej,


Wszelkich informacji na temat rajdu można uzyskać pod numerami telefonów:
• Szkoła Podstawa Nr 1 w Biłgoraju  84  686 07 17
• p. Ewa Madejek


                                                                                                       ZAPRASZAMY
Program rajdu:
• godz. 9:00 msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Nabrożu,
• godz. 10:00 powitanie przez organizatorów rajdu, instruktaż kierownika rajdu, sformułowanie grupy rajdowej,
• godz. 10:15 wymarsz grup na 12 km. trasę rajdu Nabróż – Grodzisko w Posadowie,
• odpoczynek,
• wymarsz w dalszą trasę rajdu,
• ok. godz. 13:30 – 14:00 dojście do Grodziska w Posadowie,
• godz. 14:00 wspólne ognisko na zakończenie rajdu,
• godz. 15:30 wyjazd w drogę powrotną do domu.

 
3rajd_pieszy
IV Rajd Pieszy Szkół  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©