3rajd_pieszy
 
3rajd_pieszy
    Była wieloletnią członkinią oraz prezesem Warszawskiego Koła Zamościan. Pierwszym Prezesem Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu.  Alicja Trefler urodziła się 12 października 1932 r. w Zamościu. W 1951 r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące, a następnie studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
    Całe życie poświęciła pracy z młodzieżą jako pedagog. Uczestniczyła w pracach nad wydanym w 1996 r. kodeksem etyki nauczycielskiej. Od 1960 r. działała w Warszawskim Kole Zamościan, w 1997 r. została jego prezesem. Alicja Trefler przez lata promowała wiedzę o historii i dziedzictwie kulturowym Zamościa, współpracując z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.
    W maju 2011 roku Alicja Trefler została uhonorowana medalem "Zasłużony dla Zamościa”.
    Zmarła 19 września 2012r.

Foto na pierwszym planie z lewej p. Alicja w harcerskim mundurze podczas uroczystości poświęcenia placu przy Kościele św. Katarzyny w Zamościu pod budowę Domu Trzeciego Tysiąclecia -17 września 2004r.
Pierwsza rocznica śmierci pierwszego Prezesa Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia
ALICJI  /TREFLER/
Współzaużycielce i pierwszej Prezes "Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. St. Kardynała Wyszyńskiego"

Mam pytanie
Do Ciebie Alu
Dlaczego tak cicho u harcerzy
Czy dziś już nikt nie potrafi
Jak Ty
Dla Ojczyzny śpiewać
Za przykładem Prymasa
Polskę kochać bardziej
Niż własne serce

Zapewne są tacy młodzi
Którym przekazałaś słowa
Harcerskiego hymnu
Nad płonącym ogniskiem

Tak są
To Oni dziś niosą w górze krzyż
Pomimo drwin "pedagogów"
Wbrew kpinom "mędrców"
To Oni krzyczą Polska żyje
Bo za tę Polskę oddawali życie
Nasi przodkowie
Razem z Prymasem jak rycerze
W Jasnogórskich Ślubach Narodu
Przyrzekali strzec polskiej ziemi
Matce Boga i Ojczyźnie
Ślubowali cześć

Tak są
Za przykładem takich jak Ty
Niestrudzona Harcerko
Chcą pięknie żyć
Dla Polski głośno śpiewać
Jak orły szybować wysoko
Tutaj pragną się radować
Przeżywać swą miłość
Kochać pracować i cierpieć
Drogiej Ojczyźnie i bliskim
Oddać swoje serce


                                                                  Maria Gmyz - Zamość - 19 VIII 2013
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©