Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim oraz Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu  zapraszają na Diecezjalne spotkanie opłatkowe szkół imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 stycznia 2019 r. w Majdanie Wielkim w Szkole Podstawowej.

Program:
9:55 - Zbiórka delegacji szkół z pocztami sztandarowymi w kaplicy p. w. Św. Brata Alberta w Majdanie Wielkim.
10:00 - Msza Święta pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Księdza Bp dr Mariana Rojka.
11:00 - Powitanie przybyłych gości przez Dyrektora Szkoły.
11:05 - Część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły w Majdanie Wielkim pt. „Ziarenko czułości".
11:35 - Konkurs kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów zaproszonych szkół.
12:00 - Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości.
12:15 - Życzenia, dzielenie się opłatkiem.
12:40 - Poczęstunek.
13:00 - Wspólne spotkanie uczniów przybyłych szkół - oglądanie filmu.
14:00 - Zakończenie uroczystości.


i ... fotografia wszystko opowie ....
Opłatek 2019 w Majdanie Wielkim
... i na 100-lecie Niepodległości Szkoła przedstawiła 100 życzeń ...
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©