3rajd_pieszy
 
3rajd_pieszy
    Miejsce gdzie pamięć jeszcze trwa - październik 1941 do czerwca 1942 Żułów miejsce pobytu Stefana Wyszyńskiego późniejszego Prymasa Polski.
    25 maja 2012 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniczynie odbyła się uroczystość drugiej rocznicy nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na uroczystość został zaproszony również ks. prałat Zdzisław Ciżmiński Prezydent Zgromadzenia Fundatorów oraz Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu. Uroczystość poprzedził uroczysty występ słowno - muzyczny dzieci Szkoły w Kraśniczynie. Po uroczystości wszyscy przemieścili się do Żułowa. Koncelebrowanej Mszy św. w kapliczce w Żułowie przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prałat Zdzisław Ciżmiński. Proboszcz ks. kan. Juliusz Iracki zapraszał wszystkich na wspólną agapę - ognisko. 
Święto Patrona Szkoły w Kraśniczynie - 25 maja 2012
zulow2012_001 zulow2012_002 zulow2012_003 zulow2012_004
zulow2012_005 zulow2012_006 zulow2012_007 zulow2012_008
zulow2012_009 zulow2012_010 zulow2012_011 zulow2012_012
zulow2012_013 zulow2012_014 zulow2012_014a zulow2012_015
zulow2012_016 zulow2012_017 zulow2012_018 zulow2012_019
zulow2012_020 zulow2012_021 zulow2012_022 zulow2012_024
zulow2012_025 zulow2012_026 zulow2012_027 zulow2012_028
zulow2012_029 zulow2012_030 zulow2012_031 zulow2012_032
zulow2012_033 zulow2012_034 zulow2012_035 zulow2012_036
zulow2012_037 zulow2012_038 zulow2012_039 zulow2012_040
zulow2012_041 zulow2012_042 zulow2012_043 zulow2012_044
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©