historia_06
historia_06
Rusza budowa Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wymogiem rozpoczęcia prac były jeszcze jednak sondażowe badania archeologiczne. Te pokazały, że nasze miasto skrywa jeszcze wiele podziemnych tajemnic, bo koło kościoła św. Katarzyny odsłonięto relikty murowe. Z jakiego okresu pochodzi odkrycie i czy jest to fragment zniszczonego bastionu V ?
Plac Klasztorny Reformatów - stan 2018 r.
Wizualizacja przyszłego Domu.
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©