Teren: Zespół klasztorny Reformatów: Kościół pod wezwaniem Św. Katarzyny XVII wiek, klasztor XVII wiek.
Odnalezione fundamenty klasztoru i kruchty kościelnej z czasów, gdy budynki te należały do reformatów.
fundamenty_2005_13 fundamenty_2005_01 fundamenty_2005_02
fundamenty_2005_03 fundamenty_2005_05 fundamenty_2005_06
fundamenty_2005_08 fundamenty_2005_09 fundamenty_2005_10
fundamenty_2005_11 fundamenty_2005_15 fundamenty_2005_14
Zespół Klasztorny Reformatów - stan 2005 r.
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©