Teren: Zespół klasztorny Reformatów: Kościół pod wezwaniem Św. Katarzyny XVII wiek, klasztor XVII wiek.
   "W ukazanym na przekazie kartograficznym rozplanowaniu przestrzennym Zamościa zwraca uwagę kilka szczegółów. Stoi przede wszystkim wiele budynków dziś już nieistniejących, m.in. klasztor Reformatów przy obecnym kościele św. Katarzyny,..."

cyt. "LOKALIZACJA RODOWEJ SIEDZIBY ZAMOYSKICH NA SKOKÓWCE W ŚWIETLE PLANÓW I MAP Z 2 POŁ. XVIII I POCZ. XIX W.", Ewa Prusicka-Kołcon Regionalny O?rodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie, str. 27
Odnalezione fundamenty klasztoru i kruchty kościelnej z czasów, gdy budynki te należały do reformatów.
Odnalezione fundamenty klasztoru 2004r.
Zespół Klasztorny Reformatów - stan 2004 r.
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©