27-12-2018 - Aktualności - Spotkanie opłatkowe 2019, 05-06-2018 - Wokół Fundacji - VI Rajd Pieszy 2018, 05-05-2018 - Fotoreportaż - Pąki natury wiosna 2018, 16-02-2018 - Wokół Fundacji - Turniej tenisa 2018, 18-01-2018 - Aktualności - Stypendia 2018, 02-01-2018 - Aktualności - Spotkanie opłatkowe 2018,
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©
A.D. 2005-2017
  
Teren: Zespół klasztorny Reformatów: Kościół pod wezwaniem św. Katarzyny XVII wiek, klasztor XVII wiek.
   "W ukazanym na przekazie kartograficznym rozplanowaniu przestrzennym Zamościa zwraca uwagę kilka szczegółów. Stoi przede wszystkim wiele budynków dziś już nieistniejących, m.in. klasztor Reformatów przy obecnym kościele św. Katarzyny,..."

cyt. "LOKALIZACJA RODOWEJ SIEDZIBY ZAMOYSKICH NA SKOKÓWCE W ŚWIETLE PLANÓW I MAP Z 2 POŁ. XVIII I POCZ. XIX W.", Ewa Prusicka-Kołcon Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie, str. 27
Odnalezione fundamenty klasztoru i kruchty kościelnej z czasów, gdy budynki te należały do reformatów.
Odnalezione fundamenty klasztoru 2004r.
Zespół Klasztorny Reformatów - stan 2004 r.
Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia NEW
Zeskakuj kod QR i będzie łatwiej ...