Pierwsze prace archologiczne
     Po zachodniej stronie, w miejscu dawnego klasztoru, planowana jest budowa "Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego" 25 września 2004 roku, w 51 rocznicę aresztowania Prymasa Wyszyńskiego rozpoczęto pierwsze prace - wykopy pod budowę Domu - Pomnika Prymasa Tysiąclecia.
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©