3rajd_pieszy
 
3rajd_pieszy
Wy wiecie, że obowiązkiem konklawe jest ofiarować Biskupa Rzymu. Wydaje się, że moi bracia kardynałowie go wzięli z końca świata, ale jesteśmy tutaj. Dziękuję wam za przyjęcie. Za przyjęcie biskupa diecezji rzymskiej. Przede wszystkim chciałbym pomodlić się za naszego biskupa emeryta Benedykta XVI. Módlmy się wszyscy razem za niego, aby Pan Bóg mu błogosławił, a Matka Boża go strzegła.
habemus papam 2013
Konklawe wybrało nowego papieża. To 76-letni kardynał Jorge Mario Bergoglio z Argentyny. Papież przyjął imię Franciszek. Nowy papież ukazał się po godzinie 20.00 na balkonie Bazyliki Świętego Piotra po słowach "Habemus papam", wypowiedzianych przez protodiakona kard. Jean-Louisa Taurana w dniu 13 marca 2013r.
Photo: AFP
12 marca 2013r Msza św. "Pro Eligendo Pontifice": "Niech Bóg da nam Pasterza, którzy będą głosić Ewangelię i sprowadzić miłosierdzie".
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©