młode ptaki wylatują z gniazd
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©