05-12-2014 - Wokół Fundacji - Wystawa "Droga życia Prymasa..", 13-11-2014 - Aktualności -Stypendia 2015, 07-11-2014 - Fotoreportaż -Błogosławieni i Święci w Zamościu, 25-10-2014 - Aktualności - Śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego, 10-10-2014 - Aktualności - Spotkanie Szkół 2014, 03-08-2014 - Fotoreportaż -IV  Rajd Motocyklowy w Żułowie,
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©
A.D. 2005-2014
  
Czytasz z ...
IV Rajd Motocyklowy w Żułowie ................. 03 08 2014 .......................
Mszę świętą w intencji uczestników Rajdu oraz homilię okolicznościową głosił ks. prałat Rektor Kościoła Św. Katarzyny w Zamościu Zdzisław Ciżmiński, Prezydent Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu. Uroczystości towarzyszył również gospodarz tego terenu ks. kanonik Juliusz Iracki, który na zakończenie serdecznie podziękował za przybycie i pamięć miejsca pobytu późniejszego Prymasa Tysiąclecia. Po Mszy św. uczestnicy Rajdu udali się do Ośrodka - Dom Pomocy Społecznej w Żułowie na zaproszenie Sióstr Franciszkanek.

 
... więcej o miejscu w Żułowie w archiwum Fundacji: Kapliczka w Żułowie oraz Uroczystość dziękczynienia
IV Rajd Motocyklowy   
Prymas Tysiąclecia - PAMIĘTAMY. Powstanie Warszawskie - II wojna światowa

W tym roku obchodzimy 70. rocznicę Powstania Warszawskiego. Wszyscy pamiętamy o Powstańcach i Warszawiakach, którzy w kolejnych odsłonach Służby walczyli od 1 sierpnia w Warszawie w 1944 roku. Ale niewielu z nas ma świadomość, że jednym z Powstańców Warszawskich był Ks. Stefan Wyszyński, kapelan Grupy „Kampinos”, pełniący w dniach Powstania swoją posługę kapłańską i służbę wojskową przede wszystkim w szpitalu polowym w Laskach. „Siostra Cecylia” i „Radwan II” byli znani studentom tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, żołnierzom AK i Warszawiakom oraz mieszkańcom Lasek i innych okolic Puszczy Kampinoskiej, a oba używane przez Księdza Wyszyńskiego pseudonimy umożliwiły mu zmylenie okupantów. W czasie II wojny światowej do 1942 roku Ksiądz Profesor opieką otaczał Niewidomych z Lasek przebywających na Lubelszczyźnie. Obszary Jego aktywności oraz posługi kapłańskiej poznamy jadąc Jego śladami ...
... W tym roku śladami Księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego jedziemy już poraz czwarty. Pierwszym rajdem dotarliśmy do Jego miejsc dzieciństwa i szkolnych (Zuzela, Andrzejewo, Warszawa), drugim - do lat pierwszej posługi kapłańskiej i pracy nauczycielskiej (trasa Warszawa - Włocławek) trzecim, w 60 rocznicę porwania i bezprawnego pozbawienia wolności przez komumstow, pojechaliśmy trasą Warszawa Rywałd Królewski - Stoczek Klasztorny. W tym roku, nawiązując do 70. rocznicy Powstania Warszawskiego zaplanowaliśmy dotarcie do miejsc, w których Ksiądz Wyszyński przebywał w czasie II wojny światowej (Warszawa, Laski, Wrociszew, Kozłówka, Żułów) i przypomnienie, że Prymas Tysiąclecia był Powstańcem Warszawskim.

                                                                                                 ... więcej: rajdkatynski.com
Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia NEW
Zeskakuj kod QR i będzie łatwiej ...