05-12-2014 - Wokół Fundacji - Wystawa "Droga życia Prymasa..", 13-11-2014 - Aktualności -Stypendia 2015, 07-11-2014 - Fotoreportaż -Błogosławieni i Święci w Zamościu, 25-10-2014 - Aktualności - Śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego, 10-10-2014 - Aktualności - Spotkanie Szkół 2014, 03-08-2014 - Fotoreportaż -IV  Rajd Motocyklowy w Żułowie,
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©
A.D. 2005-2014
  
Czytasz z ...
Fotoreportaż z pielgrzymki do Warszawy
na Kongres Eucharystyczny
Dzień: 19-20
Miesiąc: Czerwiec
Roku Pańskiego: 2005
Miejsce pielgrzymki: Zamość - Warszawa - Choszczówka
Uczestnicy pielgrzymki: przedstawiciele szkół Stefana Kardynała Wyszynskiego, nauczyciele, rodzice z Aleksandrowa, Babic, Biłgoraja, Różańca, Żdanowa, młodzież z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zamościu i osoby działające w Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Kardynała Wyszyńskiego.
Jest nas 46 osób. To my przed kościołem św. Katarzyny w Zamościu
Jest godzina 7:30. Pielgrzymkę rozpoczynamy w kościele św. Katarzyny w Zamościu. Trwa adoracja Najświętszego Sakramentu.

Jezus Chrystus przez posługę ks. Rektora Zdzisława Ciżmińskiego udziela nam na drogę Bożego Błogosławieństwa: „Panie Jezu Króluj Nad Nami i Władaj Sercami“.
-  Gdzie możemy spotkać Chrystusa? -    W kościele, na pielgrzymce, w drodze, w autokarze, w bliźnim. Na naszym pielgrzymim szlaku dane nam było odprawić przedziwne rekolekcje. Zwiedziliśmy miejsca naznaczone obecnością świętych.- św. Andrzej Bobola patron Polski, męczennik zamordowany w okrutny sposób w 1657 roku. Jego grób znajduje się w Warszawie.
Klękamy przed relikwiami św. Andrzeja Boboli. Bóg zachował ciało męczennika od zniszczenia.
Jesteśmy w krypcie męczenników. Dawniej była to piwnica, w której 02 sierpnia 1944 roku żołnierze niemieccy zamknęli 40 osób, następnie w okrutny sposób zamordowali 15 z nich.
Jesteśmy przy kościele św. Stanisława Kostki gdzie znajduje się grób ks. J. Popiełuszki.

“Wyszedł” nam na spotkanie Sługa Boży.
Módlmy się o rychłą beatyfikację ks. Jerzego, dla którego krzyż stał się brama do nieba.
Ziemia Polska jest ziemią świętych.W Archikatedrze św, Jana Chrzciciela “spotykamy” Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Dzień kończymy mszą świętą w Choszczówce pod Warszawą. Jest tam dom rekolekcyjny gdzie pracował i odpoczywał prymas tysiąclecia.
Godzina 9:15. Jesteśmy na placu Piłsudskiego w Warszawie.
O godzinie 10:00 ks. Prymas w imieniu Ojca Świętego Benedykta XVI rozpoczął mszę świętą kończącą III Krajowy Kongres Eucharystyczny.
Jesteśmy świadkami beatyfikacji trzech polskich kapłanów: - ks. Bronisława Markiewicza
- ks. Władysława Findysza - ks. Ignacego Kłopotowskiego
Kazanie wygłosił ks. Arcybiskup Józef Michalik; przewodniczący Episkopatu Polski Cyt.: “Polska potrzebuje świętych głoszących aż do oddania życia wyższość dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, miłości nad nienawiścią, bez świętych Polska sobie nie poradzi.”
Sztandary i młodzież szkół prymasowskich.
W drodze powrotnej nawiedzamy Świątynie Świętej Opatrzności Bożej. Zobaczyliśmy dolny kościół powstającej świątyni.
Czas powrotu do domu, przed nami 300 kilometrów. Wracamy mocni Bogiem i wdzięczni za dar nowych świętych.
Żegnamy Różaniec.
Czas się rozstać !!! Żegnamy Biłgoraj.
Żegnamy Aleksandrów
Żegnamy Żdanów
Zakończenie pielgrzymki godzina 21:15 Niedziela 20.06.2005r.
Szczęść Boże !!!!

Autorzy:
zdjęcia - Wiojciech Dżozef Grad
projekt - Jakub J@-Kubek Szewczuk
Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia NEW
Zeskakuj kod QR i będzie łatwiej ...