3rajd_pieszy
 
3rajd_pieszy
Fotoreportaż z pielgrzymki do Warszawy
na Kongres Eucharystyczny
Dzień: 19-20
Miesiąc: Czerwiec
Roku Pańskiego: 2005
Miejsce pielgrzymki: Zamość - Warszawa - Choszczówka
Uczestnicy pielgrzymki: przedstawiciele szkół Stefana Kardynała Wyszynskiego, nauczyciele, rodzice z Aleksandrowa, Babic, Biłgoraja, Różańca, Żdanowa, młodzież z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zamościu i osoby działające w Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Kardynała Wyszyńskiego.
Jest nas 46 osób. To my przed kościołem Św. Katarzyny w Zamościu
Jest godzina 7:30. Pielgrzymkę rozpoczynamy w kościele św. Katarzyny w Zamościu. Trwa adoracja Najświętszego Sakramentu.

Jezus Chrystus przez posługę ks. Rektora Zdzisława Ciżmińskiego udziela nam na drogę Bożego Błogosławieństwa: "Panie Jezu Króluj Nad Nami i Władaj Sercami“.
-  Gdzie możemy spotkać Chrystusa? -    W kościele, na pielgrzymce, w drodze, w autokarze, w bliźnim. Na naszym pielgrzymim szlaku dane nam było odprawić przedziwne rekolekcje. Zwiedziliśmy miejsca naznaczone obecnością świętych.- św. Andrzej Bobola patron Polski, męczennik zamordowany w okrutny sposób w 1657 roku. Jego grób znajduje się w Warszawie.
Klękamy przed relikwiami św. Andrzeja Boboli. Bóg zachował ciało męczennika od zniszczenia.
Jesteśmy w krypcie męczenników. Dawniej była to piwnica, w której 02 sierpnia 1944 roku żołnierze niemieccy zamknęli 40 osób, następnie w okrutny sposób zamordowali 15 z nich.
Jesteśmy przy kościele św. Stanisława Kostki gdzie znajduje się grób ks. J. Popiełuszki.

“Wyszedł” nam na spotkanie Sługa Boży.
Módlmy się o rychłą beatyfikację ks. Jerzego, dla którego krzyż stał się brama do nieba.
Ziemia Polska jest ziemią świętych.W Archikatedrze św, Jana Chrzciciela “spotykamy” Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Dzień kończymy mszą świętą w Choszczówce pod Warszawą. Jest tam dom rekolekcyjny gdzie pracował i odpoczywał prymas tysiąclecia.
Godzina 9:15. Jesteśmy na placu Piłsudskiego w Warszawie.
O godzinie 10:00 ks. Prymas w imieniu Ojca świętego Benedykta XVI rozpoczął Mszę Świętą kończącą III Krajowy Kongres Eucharystyczny.
Jesteśmy świadkami beatyfikacji trzech polskich kapłanów: ks. Bronisława Markiewicza, ks. Władysława Findysza, ks. Ignacego Kłopotowskiego
Kazanie wygłosił ks. Arcybiskup Józef Michalik; przewodniczący Episkopatu Polski Cyt.: Polska potrzebuje świętych głoszących aż do oddania życia wyższość dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, miłości nad nienawiścią, bez świętych Polska sobie nie poradzi.
Sztandary i młodzież szkół prymasowskich.
W drodze powrotnej nawiedzamy Świątynie Świętej Opatrzności Bożej. Zobaczyliśmy dolny kościół powstającej świątyni.
Czas powrotu do domu, przed nami 300 kilometrów. Wracamy mocni Bogiem i wdzięczni za dar nowych świętych.
Żegnamy Różaniec.
Czas się rozstać !!! Żegnamy Biłgoraj.
Żegnamy Aleksandrów
Żegnamy Żdanów
Zakończenie pielgrzymki godzina 21:15 Niedziela 20.06.2005 r.
Szczęść Boże !!!!

Autorzy:
zdj
ęcia - Wiojciech Dżozef Grad
tekst - Jakub J@-Kubek Szewczuk
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©