11-01-2017 - Aktualności - Stypendia 2017, 15-01-2017 - Aktualności - Spotkanie opłatkowe 2017, 10-01-2017 - Fotoreportaż  - Zimowy las, 04-11-2016 - Aktualności - Audycje radiowe KRZ Szkół, 19-10-2016 - Aktualności - Spotkanie ze szkołami,
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©
A.D. 2005-2017
  
Stypendia 2017
Formularz wniosku
do pobrania plik PDF ...
Regulamin Stypendialny
Przypominamy, że stypendia w roku szkolnym 2016/2017 będą również udzielane.
Jest mała zmiana odnośnie świadczenia 500+, którego nie uwzględniamy do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie.
O stypendia mogą ubiegać się uczniowie tylko ze szkól im. Prymasa Wyszyńskiego.

W bieżącym roku szkolnym wnioski należy przesyłać do 31 stycznia 2017 r. na adres:
Ks. Prałat Zdzisław Ciżmiński
ul. Kolegiacka 3
22 - 400 Zamość
     (tel. 84 639 22 85)

Bardzo prosimy o dokładne wypełnianie wniosków.

Zarząd rozpatruje wnioski do dnia 20 lutego 2017 r.Zarząd Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2017 r. przyznał 10 stypendiów, które będą wypłacane miesięcznie od lutego 2017 do czerwca 2017 r. w wysokości 100 zł.
Stypendia otrzymali:

a) dwóch uczniów ze Szkoły Podstawowej w Babicach,
b) jeden uczneń ze Szkoły Podstawowej w Łabuńcach Pierwszych,
c) jeden uczeń ze Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim,
d) jeden uczeń z Gimnazjum w Mirczu,
e) czterech uczniów ze Szkoły Podstawowej Różańcu Drugim,
f) jeden uczeń z Gimnazjum w Zamościu.

Przyznane stypendia zobowiązują do jak najlepszych wyników w nauce, wzorowej postawy ucznia i realizacji zobowiązań stypendysty zawartych w Regulaminie Stypendialnym Fundacji pkt. III.

Wszystkim stypendystom życzymy samych szóstek na koniec roku i wzorowego zachowania.

Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia NEW
Zeskakuj kod QR i będzie łatwiej ...