Zgodnie z Uchwała nr 4/2019 Rady Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu z dnia 19 października 2019 r. powołano nowy Zarząd Fundacji na okres czterech lat.

Powołani zostali:
- Ks. Marek Żur - Prezes Zarządu i Wiceprezesi: Dorota Faron, Halina Spólnicka, Łukasz Kot.

Zmiana Zarządu
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©