27-12-2018 - Aktualności - Spotkanie opłatkowe 2019, 05-06-2018 - Wokół Fundacji - VI Rajd Pieszy 2018, 05-05-2018 - Fotoreportaż - Pąki natury wiosna 2018, 16-02-2018 - Wokół Fundacji - Turniej tenisa 2018, 18-01-2018 - Aktualności - Stypendia 2018, 02-01-2018 - Aktualności - Spotkanie opłatkowe 2018,
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©
A.D. 2005-2017
  
Historia powstania FUNDACJI
Ósmego listopada 2000 r. została zarejestrowana Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego powstaje przy kościele św. Katarzyny w Zamościu. Prowadzona tam będzie działalność duszpasterska i wychowawcza, powstaną gabinety rehabilitacyjne i poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Dom zostanie zbudowany na fundamentach dawnego klasztoru reformatów.

Kamień węgielny pod budowę Domu został przywieziony z Zuzeli, miejsca urodzenia kard. Wyszyńskiego. Kamień poświęcił Jan Paweł II 12 czerwca 1999 r. podczas wizyty w Zamościu. Aby przyspieszyć realizację projektu, 8 listopada 2000 r. powołano specjalną Fundację. Głównym jej celem jest gromadzenie funduszy na budowę Domu Trzeciego Tysiąclecia. Fundacja wspierać będzie finansowo nie tylko budowę i wyposażenie Domu, ale również jego przyszłą działalność.

Od 1989 r. wokół kościoła św. Katarzyny trwają prace renowacyjne. Dzięki staraniom rektora, ks. Zdzisława Ciżmińskiego, budynek ocalał przed zamknięciem i zawaleniem. - W pewnym momencie pojawiła się idea odbudowy całego zespołu poreformackiego. Odnaleźliśmy dokumenty archiwalne mówiące, że w tym miejscu istniał kiedyś klasztor. Potwierdziły to badania archeologiczne. Odnaleziono fundamenty klasztoru i kruchty kościelnej z czasów, gdy budynki te należały do reformatów - mówi wiceprezes fundacji Piotr Kondraciuk.

Dla upamiętnienia 50. rocznicy bierzmowania, jakiego w Zamościu udzielił harcerzom bp Stefan Wyszyński, ufundowali oni okolicznościową tablicę. Wtedy powstała też idea budowy pomnika Prymasa, a z czasem Domu Tysiąclecia, jako daru wdzięczności Prymasowi Tysiąclecia.

- Kardynał Wyszyński to człowiek, o którym można powiedzieć, że jest i będzie przewodnikiem duchowym narodu. Pozostawione przez niego dziedzictwo jest kopalnią wiedzy i siły ducha, którą należy pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom Polaków - mówi prezes fundacji, dawna harcerka, Alicja Trefler z Warszawskiego Koła Zamościa.

Prymas Wyszyński był związany z terenem obecnej diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Podczas okupacji niemieckiej przebywał i działał na terenach Zamojszczyzny, m.in. w Stanisławie i Żułowie. W latach 1946-1948 jako biskup lubelski brał udział w uroczystościach religijnych, szkolnych i harcerskich.

- Nasz dom, to pomysł stworzenia centrum religijno-kulturalnego o charakterze ogólnodiecezjalnym, skupiającego różnorakie działania mające miejsce przy kościele św. Katarzyny - dodaje Kondraciuk. W placówce odbywać się będą sympozja, sesje popularnonaukowe, kursy, seminaria dla rodziców, nauczycieli, młodzieży szkolnej i akademickiej oraz stowarzyszeń i organizacji ukazujących prymasowską koncepcje wychowania. Będzie to kontynuacja obecnie istniejących projektów, spotkań, konferencji, odczytów, wystaw i konkursów związanych z postacią Prymasa Tysiąclecia. W zabudowaniach znajdą się również: poradnia psychologiczno-pedagogiczna i gabinety rehabilitacyjne.

- Chodzi o pomoc nie tylko duchową, ale też lekarsko-rehabilitacyjną i materialną dla uzależnionych, niepełnosprawnych, samotnych matek wychowującym dzieci, sierot i rodzin wielodzietnych, jakich w naszym lokalnym środowisku jest wiele - mówi rektor kościoła ks. Zdzisław Ciżmiński.

Obecnie rektorat kościoła św. Katarzyny organizuje spotkania i zloty młodych ze szkół, których patronem jest Stefan Kardynał Wyszyński. W regionie jest ich dziesięć. - Chcemy rozszerzyć przedsięwzięcie z poziomu lokalnego, być może na ogólnopolski - mówi Kondraciuk. W inicjatywie pomaga działające od 1960 r. Warszawskie Koło Zamościa im. Michała Pieszki. Skupia ono nie tylko osoby urodzone w Zamościu, ale również związane z nim poprzez szkołę, pracę, utrzymujące kontakty z miastem i pełniącym funkcje jego ambasadora.

Kościół św. Katarzyny został wybudowany wg projektu Jana Michała Linka w 1674 r. Ponad 150 lat temu dokonano kasaty mieszczącego się w nim klasztoru reformatów. Świątynia w swojej historii przeżyła burzliwe dzieje. Pełniła funkcje świeckie. Znajdowały się w tu magazyny, kwatery żołnierzy, teatr. Podczas okupacji hitlerowskiej w podziemiach kościoła ukrywany był obraz "Hołd Pruski" Jana Matejki.

Od 1995 r. przy kościele działa: Legion Marii, Rycerstwo Niepokalanej, Krucjata Modlitwy w Obronie Nienarodzonych, III Zakon Franciszkański, Wspólnota Najświętszej Krwi Chrystusa. Kościół nawiązując do tradycji przedwojennych stał się kościołem szkolnym i akademickim. Znajdują się w nim relikwie św. Andrzeja Boboli.

W 1997 r. odtworzono sygnaturkę i szczyt przywracając nowe, architektonicznie spójne z zabudową staromiejską zwieńczenie świątyni. W odrestaurowanych podziemiach znajdą się tablice upamiętniające ofiary Sybiru i Katynia. Wokół kościoła powstaje Kalwaria Zamojska. W jej centrum stoi siedmiometrowy Krzyż Katyński. Postawiono go w 60. rocznicę zbrodni, na ziemi przywiezionej z dołów śmierci w Charkowie, Miednoje i Katyniu.

Projekt rekonstrukcji zespołu poreformackiego wykonał zespół pod kierunkiem architekta Jana Radzika. Nawiązuje on planem i ilością kondygnacji do barokowych budowli.

Fundacja zaprasza wszystkich, którym bliskie jest dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia do współpracy, wsparcia duchowego i materialnego.
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 sierpnia 2003 r.

Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia NEW
Zeskakuj kod QR i będzie łatwiej ...