03-06-2019 - Wokół Fundacji - VII Rajd Pieszy 2019, 02-20-2019 - Aktualności - Stypendia 2019, 17-01-2019 - Aktualności - Turniej Tenisa Stołowego, 27-12-2018 - Aktualności - Spotkanie opłatkowe 2019,  29-12-2018 - Budowa Domu - Nowa odsłona historii powstającej budowy Domu Trzeciego Tysiąclecia,
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©
   A.D. 2005
  
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju.


Termin:
12 czerwca 2019 r. ( środa )

Miejsce:
Trzęsiny - Radzięcin

Cele rajdu:
   · 
uczczenie pobytu Stefana Kardynała Wyszyńskiego na Ziemi Lubelskiej,
  · aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,
  · integracja dzieci i młodzieży ze Szkół Prymasowskich naszej diecezji,
  · popularyzacja turystyki pieszej.

Warunki uczestnictwa:
  
W rajdzie biorą udział uczniowie szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej. Wpisowe od uczestnika rajdu wynosi 10 zł. Grupa przyjeżdża pod opieką nauczyciela  ( wychowawcy ).
  
Zgłoszenia liczby uczestników wraz z opiekunami należy dokonać do dnia 10.06.2019 r. pocztą elektroniczną: sp1bilgoraj@op.pl lub pod nr telefonu: 84  6860717.  

  Rajd odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
  Każdego uczestnika obowiązuje dyscyplina rajdowa i wspólna odpowiedzialność za innych uczestników rajdu. Każda grupa z opiekunem powinna posiadać apteczkę.
Trasa rajdu wynosi 12 km.
Program rajdu:

900    - zbiórka uczestników rajdu przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela
w Trzęsinach.
915  - 1215- piesza wędrówka na trasie Trzęsiny - Radzięcin; 
ok. 1230 - Msza Święta w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza w Radzięcinie;
po Eucharystii - gra terenowa w parku imienia Jana Pawła II.
Wszelkich informacji na temat rajdu można uzyskać pod numerami telefonów:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, ul. 3 Maja 3, 23 - 400 Biłgoraj, tel/fax (084) 686 07 17
                                                                                                    
  ZAPRASZAMY
                                                                                                                  z turystycznym pozdrowieniem
 
3rajd_pieszy
VII Rajd Pieszy Szkół  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia NEW
Zeskakuj kod QR i będzie łatwiej ...