05-12-2014 - Wokół Fundacji - Wystawa "Droga życia Prymasa..", 13-11-2014 - Aktualności -Stypendia 2015, 07-11-2014 - Fotoreportaż -Błogosławieni i Święci w Zamościu, 25-10-2014 - Aktualności - Śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego, 10-10-2014 - Aktualności - Spotkanie Szkół 2014, 03-08-2014 - Fotoreportaż -IV  Rajd Motocyklowy w Żułowie,
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©
A.D. 2005-2014
  
Czytasz z ...
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana
           Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju oraz Gimnazjum im. Kardynała Stefana
           Wyszyńskiego w Aleksandrowie


Termin: 04 czerwca 2014 r. ( środa )

Miejsce: Sanktuarium w Radecznicy w roku Wielkiego Jubileuszu 350. rocznicy objawień
św. Antoniego  Padewskiego

Cele rajdu:
· uczczenie pobytu Stefana Kardynała Wyszyńskiego na Ziemi Lubelskiej,
· aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,
· integracja dzieci i młodzieży ze Szkół Prymasowskich naszej diecezji,
· popularyzacja turystyki pieszej.
Warunki uczestnictwa:
       W rajdzie biorą udział uczniowie szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
z Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej. Wpisowe od uczestnika rajdu wynosi 8 zł. Grupa przyjeżdża pod opieką nauczyciela  ( wychowawcy ). Zgłoszenia liczby uczestników wraz z opiekunami należy dokonać do dnia 2.06.214 r. pocztą elektroniczną sp1bilgoraj@op.pl lub pod nr telefonu: 84 686 07 17. Rajd odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. Każdego uczestnika obowiązuje dyscyplina rajdowa i wspólna odpowiedzialność za innych uczestników rajdu. Każda grupa z opiekunem powinna posiadać apteczkę.

Grupa uczestnicząca w rajdzie, przygotowuje pamiątkową stronę formatu A4 do kroniki rajdu.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
· stosowania się do poleceń i wskazówek wydawanych przez przedstawicieli
organizatora rajdu;
· przemieszczania się całą grupą bez oddalania się bez zezwolenia kierownika rajdu;
· zgłoszenia wszelkich niedyspozycji zdrowotnych i skaleczeń do kierownika rajdu;
· przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zachowania ostrożności w miejscach,
w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo;
· czas i miejsce odpoczynku wyznacza kierownik rajdu.


Organizacja rajdu:
     Rajd rozpocznie się o godz. 9:00. 
     Wszyscy uczestnicy rajdu zostaną podzieleni na 2 grupy i wyruszą z przewodnikami na
trasy rajdu. Organizatorzy przygotują dwie trasy rajdu o zróżnicowanej długości:

· trasa I licząca 8 km z Hoszni Ordynackiej do Radecznicy - młodsze klasy
szkoły podstawowej,

· trasa II licząca 13 km z Podlesie Małe - Hosznia Ordynacka - Łysiec -
Radecznica - starsze klasy szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Transport na miejsce rajdu zapewnia zgłaszająca placówka. Rajd zakończy się wspólnym
ogniskiem wszystkich uczestników, aby wśród śpiewu i zabaw upiec kiełbaski.

Organizatorzy zapewniają:

· kiełbaski i chleb,
· zimne napoje,
· przewodników.
Program rajdu:
· godz. 8:50 zbiórka w wyznaczonych miejscach (Hosznia Ordynacka i Podlesie Małe),
· godz. 9:00 powitanie przez organizatorów rajdu, instruktaż kierownika rajdu,
sformułowanie grup rajdowych,
· wymarsz grup na trasy rajdu,
· odpoczynek,
· wymarsz w dalszą trasę rajdu,
· Msza św. w sanktuarium w Radecznicy ( ok. godz. 13:00 ),
· ognisko na zakończenie rajdu,
· wyjazd w drogę powrotną.


Szkoły, które do dnia 2 czerwca 2014 r. zgłoszą swój udział, otrzymają
szczegółowy program rajdu uwzględniający także miejsca parkingowe,
trasę rajdu i miejsca odpoczynku.
 
II Rajd Pieszy Szkół  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Fotogaleria z II Rajdu ->
I Rajd Pieszy Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Pielgrzymka połączona z rajdem szkół zakończyła się Mszą św. w Sanktuarium i agapą
przy grilu. W pielgrzymce uczestniczyli również przedstawiciele Fundacji Dom Trzeciego
Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Zamościa.
Dziękujemy organizatorom - szkole w Biłgoraju - oraz
wszystkim uczestnikom za owocnie spędzony czas.
Zarząd Fundacji
Fotogaleria z II Rajdu
 
Fotogaleria z I Rajdu ->
2Pielg_2014_01
2Pielg_2014_02
2Pielg_2014_03
2Pielg_2014_04
2Pielg_2014_05
Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia NEW
Zeskakuj kod QR i będzie łatwiej ...